արարչութիւն

արարչութիւն

Dasnabedian 1995: 419

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 1,9 Acrostiche 6,30
création

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՐԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0341 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c գ. κτίσις, δημιουργία creatio, opificium, structura որ եւ ԱՐԱՐՉԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ. Ստեղծանելն, եւ իլն. գործ Աստուծոյ. եւ Արարչական զօրութիւն եւ խնամ. *Ըստ բարերար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՇԽԱՐՀԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0261 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c գ. κοσμοποιία, κοσμουργία mdi fabricatio Արարչութիւն կամ ստեղծումն աշխրահի (իբր ն. եւ կ). որ եւ Աշխարհարարութիւն. *Մովսեսեան հինգ դպրութիւնք զաշխարհագործութենէն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՇԽԱՐՀԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0264 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c գ. κοσμοποιία mudi creatio, opificium Արարչութիւն աշխարհի. արարչագործութիւն. ստեղծումն աշխարհի. աշխարք ստեղծելը, աշխրքիս ստեղծուիլը. *Աշխարհարարութիւնն կարգեալ յօրինեալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԱՐԱԾ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0339 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ա. κτιστός, ή, όν creatus, a, um Արարեալ, եղական. արարածական. մախլուգ. *Արարած բնութիւն. Սեբեր. ՟Է: Շ. ամ. չար.: Սարգ. ՟ա. պ. ՟Բ: *Արարած կենդանութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0340 Chronological Sequence: Unknown date, 6c գ. ԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐՈՒՄՆ. Առնելն, առնիլն. արարչութիւն. արարուած. ποίησις factura, instructio *Ընդհանուր արարչին գեղեցիկաբար արարութիւն երկնի եւ երկրի. Փիլ. նխ. ՟ա.: *Զմարդոյն արարումն պատմելով …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԱՐՈՒՄՆ — (րման) NBH 1 0340 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐՈՒՄՆ. Առնելն, առնիլն. արարչութիւն. արարուած. ποίησις factura, instructio *Ընդհանուր արարչին գեղեցիկաբար արարութիւն երկնի եւ երկրի. Փիլ. նխ. ՟ա.: *Զմարդոյն արարումն պատմելով …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԱՐՉԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0340 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c գ. δημιουργία fabricatio, creatio Արարչութիւն. ստեղծումն. ստեղծանելն. եւս եւ ստեղծանիլն. *Աստուածային, կամ Աստուծոյ արարչագործութիւն. Պիտ.: Խոսր. Սարգ.: Սարկ.: *Աստուած առ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԵՂԵՑԿԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0537 Chronological Sequence: 6c, 12c գ. εὑμορφία pulchritudo Գեղեցկութիւն կերպարանաց. *Գեղեցկակերպութիւն արանց եւ կանանց, կամ մանկանց, կամ աբիսողոմայ. Փիլ.: Պիտ.: *Ըստ ասացելում գեղեցկակերպութեան, որ ʼի չափաբերութենէ մասանց եւ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՅԱՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0570 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c, 14c, 15c գ. οὑσία substantia, essentia Գոյաւոր էութիւն. իսկութիւն եւ բնութիւն գոյակի. էակ ըստ ինքեան ենթակայացեալ՝ ենթակայ պատահմանց. եւ Գոյակք. իրք. *Յաղագս գոյացութեանց:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼԻՆԵԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0887 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. Լինելն. եղանիլն. ստեղծումն. արարչութիւն. որ եւ ասի ԱՐԱՐԱԾՔ. γένεσις (որ է եղանութիւն). եւ γέννεσις creatio եւ genesis, generatio, ortus. Գոյաւորութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՄԱԿԱՐ — ( ) NBH 1 1040 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 14c ա. ἐκούσιος spontaneus, volontarius Ինքնակամ. յօժարակամ. անձնիշխան. ազատ եւ մտադիւր. ըստ կամի բերեալ տիրաբար. կամաւոր. ինքնահաճ. կամակոր. *Առնել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.